Volwaardig ISP

Volwaardig ISP

Een “volwaardig ISP” is een ISP met eigen IP-space, welke door Wholesale Connections wordt ge-alloceerd. Deze ISP voert dus zelf de regie over wat er met de betreffende IP-adressen gebeurt en in theorie kan deze ISP dus besluiten om te wisselen van bandbreedte-leverancier, mocht hij daar aanleiding toe zien. Het feit dat deze ISP een eigen IP-space heeft, hoeft niet per definitie te betekenen dat hij ook alle “techniek” zelf verzorgt. Het kan zijn dat services als Radius, DNS, SMTP, etc. worden uitbesteed. Maar er is natuurlijk ook WBA-connectiviteit nodig. Wholesale Connections kan juist op dit vlak een rol van betekenis spelen. Wholesale Connections biedt ten behoeve van de Volwaardig ISP, WBA-connectiviteit en ISP-services, maar werkt uiteraard voor u op de achtergrond.

De ISP-services kunnen zowel op door de ISP aangeleverde servers op basis van co-locatie worden ingericht, maar Wholesale Connections kan hiervoor ook zogenaamde VISP-servers aanbieden. VISP-servers zijn Virtuele ISP serevers, waar diensten als Radius, DNS, SMTP, etc. op kunnen worden ingericht.