RIPE

Het belangrijkste voordeel voor het RIPE NCC lidmaatschap is dat een provider als “LIR” niet afhankelijk is van andere providers voor IP adressen. Dit betekent dat de “LIR” kan wisselen van leverancier voor bandbreedte zonder dat klanten hiervoor van IP adressen hoeven te wisselen. Naast de vrij technische rol van het Network Coördination Center (NCC) is RIPE ook een platform waar professionals en belanghebbenden gezamenlijk bedenken, discussiëren en besluiten hoe het internet technisch en organisatorisch zou moeten worden ingericht. Voor IP adressen welke worden uitgegeven aan klanten van de LIR, gelden de richtlijnen van de internet gemeenschap zoals bepaald in RIPE (en internationaal) verband.

Wholesale Connections ondersteunt haar partners in het aanvraag-traject om RIPE NCC lid te worden. Dit is één van de ondersteunende diensten welke door Wholesale Connections aan (potentiële) WBA-partners geboden kan worden, om eventuele missende schakels in uw diensten-portfolio op te vullen. Als zowel uw eigen IP-space, als de benodigde ISP-services zoals bijvoorbeeld Radius en DNS zijn ingericht, bent u een zogenaamde Full Service ISP. We noemen dit ook wel Net-neutraliteit en hiermee verandert uw status in het ISP-landschap wezenlijk.